ارسال بار به اسلو

ارسال بار به اسلو , فریت بار به اسلو

ارسال بار به اسلو  , فریت بار به اسلو : اسلو علاوه بر اینکه پایتحت نروژ است بزرگترین شهر این کشور نیز می باشد . اسلو با مساحت ۴۵۴۰۳ کیلومتر مربع دارای جمعیتی در حدود ۶۳۴۴۶۳ نفر می باشد البته منطقه ی شهری اسلو دارای ۱۴۲۲۴۲۲۴۴۲ نفر جمعیت است . اسلو تنها شهر نروؤ می […]

ارسال بار به فرانکفورت

ارسال بار به فرانکفورت , فریت بار به فرانکفورت

فریت بار به فرانکفورت | ارسال بار به فرانکفورت ، حمل بار هوایی : فرانکفورت با مساحت ۲۴۸۳۱ متر مربع و با جمعیتی در حدود ۶۹۱۵۱۸ نفر بزرگترین شهر ایالت هسن | آلمان است با این وجود مرکز ایالت نیز به حساب نمی آید . از نظر بزرگی فرانگفورت بعد از برلین ( پایتخت آلمان […]

ارسال بار به ادمونتون , فریت بار به ادمونتون

ارسال بار به ادمونتون ، فریت بار به ادمونتون :  در سال ۱۷۹۵  این شهر بنا شده است . در کشور کانادا مرکز استان آلبرتا ادمونتون بوده است . بر روی رودخانه ساسکاچوان شمالی شهر باشکوه ادمونتون قرار گرفته است هم چنین این شهر به عنوان مرکز ادمونتون سرمایه منطقه بوده است که به واسطه […]

ارسال بار به هالیفاکس , فریت بار به هالیفاکس

ارسال بار به هالیفاکس , فریت بار به هالیفاکس : در سال ۱۷۴۹ شهری به اسم هالیفاکس در نزدیکی دومین لنگرگاه طبیعی بزرگ جهان ساخته شد این شهر با توجه به موقعیتی که بر آن حاکم بود چیزی در حدود ۲۸۵۸۳۱ نفر را در خود جایی داده است که این ها همه موجب شد تا […]

ارسال بار به اتاوا , فریت بار به آتاوا

ارسال بار به اتاوا , فریت بار به اتاوا :  در همین ابتدا باید بگوییم که آتاوا پایتخت کشور پهناور کانادا می باشد  و همچنین به عنوان چهارمین شهر بزرگ این کشور محسوب می گردد  . اگر بخواهیم  آتاوا را از نظر مساحتی و جمعیتی بررسی کنیم باید بگوییم که این شهر با مساحت ۲۷۷۸۱۳ […]

فریت بار به کلگری , ارسال بار به کلگری

فریت بار به کلگری , ارسال بار به کلگری :  می توانیم بگوییم که یکی  از مهمترین شهرهای اقتصادی کانادا شهر کلگری می باشد اگر بخواهیم از نظر موقعیتی این شهر را بررسی کنیم باید بگوییم که این شهر با مساحت ۸۲۵۲۹ کیلومتر مربع دارای جمعیتی در حدود ۱۰۹۶۸۳۳  بوده است . از لحاظ جمعیتی […]